ماساژ

ماساژ یک اصطلاح عمومی برای فشار ، مالش دادن و دستکاری پوست، ماهیچه ها، تاندون ها و رباط ها است. انواع گوناگونی از ماساژ وجود دارد که متداول ترین آنها ماساژ سوئدی ، ماساژ عمقی، تیریگر پوینت (نقاط ماشه‌ای) و ماساژ ورزشی می باشد .مطالعات بسیاری تاثیر ماساژ بر کاهش استرس ، درد و تنش عضلانی را اثبات کرده‌اند.استاندار بودن محل انجام ماساژ نیز بر تاثییر هرچه بیشتر آن حائز اهمیت است.