Push-up Diamond

1400/11/11

چکیده

درود، در این پست قصد داریم شیوه درست حرکت شنا سوئدی دست جمع یا پوش آپ دایموند را بررسی کنیم. در وضعیت شنا سوئدی استاندارد قرار می گیریم اما دستها رو کنار هم زیر سینه قرار می دهیم. نحوه قرارگیری انگشتان و شصت دست روی زمین به شکل یک مثلث یا الماس هستش. عضلات مرکزی تنه رو منقبض نگه می داریم و به آرامی به سمت زمین می رویم.

درود، در این پست قصد داریم شیوه درست حرکت شنا سوئدی دست جمع یا پوش آپ دایموند را بررسی کنیم. در وضعیت شنا سوئدی استاندارد قرار می گیریم اما دستها رو کنار هم زیر سینه قرار می دهیم. نحوه قرارگیری انگشتان و شصت دست روی زمین به شکل یک مثلث یا الماس هستش. عضلات مرکزی تنه رو منقبض نگه می داریم و به آرامی به سمت زمین می رویم.
عضلات هدف پشت بازو و دلتوئید جلویی هستند و با رنگ قرمز مشخص شده اند. اما، همانطور که مشاهده می کنید عضله سینه ای بزرگ هم در حرکت استخوان بازو به سمت داخل مشارکت داره که با رنگ صورتی در تصویر قابل مشاهده است.
عضلات شکمی، عضلات عمقی اطراف ستون فقرات و عضلات کف لگن در یک همکاری مشترک با هم ثبات ستون فقرات را تامین می کنند.
تفاوت شنا سوئدی دایموند و کلاسیک در الگوی حرکتی استخوان بازو حول مفصل سرشانه هستش.
به الگوی حرکتی بازو در تصویر سمت راست توجه کنید، استخوان بازو با فاصله از تنه خم میشه و همین موضوع سبب درگیری بیشتر عضله سینه ای بزرگ می شود. اما، در حرکت دایموند پوش آپ خم شدن بازو تقریبن به موازات تنه انجام می شه و عضله سه سر پشت بازو و دلتوئید قدامی که با رنگ قرمز مشخص شده اند بیشترین فشار رو تحمل می کنند.
لطفن توجه داشته باشید، انجام حرکت دایموند پوش آپ با زاویه باز 80 تا 100 درجه استخوان بازو نسبت به تنه می تونه باعث آسیب حاد و مزمن مفاصل و بافت های هم بند بشه. پس دقت کنید بازو در یک زاویه بسته و نزدیک به تنه حرکت داشته باشه یا به عبارت دیگه سرشانه ها را از گوش هاتون فاصله بدید.