گلادیاتورهای هیولای سرمایه داری

1400/10/09

چکیده

سیرک مسترالمپیا برای لذت و خوشایند شیفتگان اندام آرنولدی قربانی دیگری تقدیم کرد! به راستی برنده این نمایش کیست؟ جامعه ای که با دیدن و مقایسه بازوهایی برابر با دور کمرش، اعتماد به نفسش را از دست می دهد؟ یا جوانانی که باور دارند حتما ایراد از خودشان است چراکه ساده دلانه خیال می کنند با سفیده تخم مرغ، مکمل ورزشی و تمرین روزانه می توان آن عضلات خوش فرم را ساخت؟

سیرک مسترالمپیا برای لذت و خوشایند شیفتگان اندام آرنولدی قربانی دیگری تقدیم کرد! به راستی برنده این نمایش کیست؟ جامعه ای که با دیدن و مقایسه بازوهایی برابر با دور کمرش، اعتماد به نفسش را از دست می دهد؟ یا جوانانی که باور دارند حتما ایراد از خودشان است چراکه ساده دلانه خیال می کنند با سفیده تخم مرغ، مکمل ورزشی و تمرین روزانه می توان آن عضلات خوش فرم را ساخت؟
28 قهرمان حرفه ای در سه سال گذشته به کام مرگ رفتند. تنها با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید از ارقام نجومی سود شرکتهای تولید و پخش داروهای پرورش اندام آگاه شوید. همین شرکتهای خون آشام در پس صحنه مسابقات به اصطلاح ورزشی نظیر مسترالمپیا نشسته اند و دلارها را می شمارند. آن ها از هر فرصتی برای تبلیغ این هیولاهای پوشالی استفاده می کنند تا به طور مستمر این باور را به ما القا کنند: شما و بازوهای نحیفتان به قدرکافی خوب نیستید. اندام ایده آل همین شکم عضله ای و عضله های غول پیکر است، معجزه سال را از ما بخرید تا از شر خود ناقص تان خلاص شوید. ما شما را به کمال می رسانیم، به کمال مرگ! البته نه به این زودی، درست بعد از این که با نمایش عضلات خارق العاده تان مشتری های تازه را اغوا کردیم.