چهار واقعیت درباره دیسک کمر

1400/10/18

چکیده

1. بین مهره ها ی ستون فقرات همه ما دیسک وجود دارد.پس، گفتن این جمله که دیسک کمر گرفتم اشتباه است. 2. دیسک نمی تواند به بیرون بیاید و به عقب برگردد. 3. برآمدگی دیسک در 80 درصد افراد بدون علائم است. 4. صبح به نسبت شب بلند قدتر می شویم. به دو دلیل: اول، پر آب شدن دیسک ها در طول شب و دوم، برداشته شدن فشاراز روی دیسک ها در حالت خوابیده است.

چهار واقعیت درباره دیسک کمر:
1. بین مهره ها ی ستون فقرات همه ما دیسک وجود دارد.پس، گفتن این جمله که دیسک کمر گرفتم اشتباه است.
2. دیسک نمی تواند به بیرون بیاید و به عقب برگردد.
3. برآمدگی دیسک در 80 درصد افراد بدون علائم است.
4. صبح به نسبت شب بلند قدتر می شویم. به دو دلیل: اول، پر آب شدن دیسک ها در طول شب و دوم، برداشته شدن فشاراز روی دیسک ها در حالت خوابیده است.
دیسک از لحاظ ساختمانی مانند چرخ اتومبیل است. چرخ دارای لایه سخت خارجی ( تایر) و لایه نرم داخلی ( تیوپ ) است. لایه محکم خارجی دیسک، حلقه و لایه نرم و ژلاتینی داخل آن، هسته نام دارد. معمولا ترک های کوچکی در حلقه دیسک به وجود می آید ولی معمولن به تدریج ترمیم می شوند. اما، اگر تبدیل به یک شکاف شوند هسته دیسک تحت تاثیر فشارهای وارد به ستون فقرات این شکاف را بزرگتر کرده و از آن بیرون می زند که به این عارضه فتق می گویند. در حالتی دیگر، هسته در یک سمت ورم می کند و با هل دادن حلقه دیسک بر روی سیستم عصبی ایجاد فشار می کند. مغز با دریافت پیام خطر دستور انقباض عضلات اطراف ستون فقرات را صادر می کند و با درد به ما هشدار می دهد.

 

https://www.orthovirginia.com/lumbar-disc-herniation