ویژگی های کفش ورزشی خوب

1400/08/09

چکیده

در انتخاب کفش قبل از ظاهر به ساختار آن توجه کنید؛ اول: پاشنه بالاتر از پنجه قرار نگیرد. دوم: عرض قسمت جلوی کفش با پنجه شما تناسب داشته باشد تا انگشتان پا آزادانه حرکت کنند.

در انتخاب کفش قبل از ظاهر به ساختار آن توجه کنید؛
اول: پاشنه بالاتر از پنجه قرار نگیرد.
دوم: عرض قسمت جلوی کفش با پنجه شما تناسب داشته باشد تا انگشتان پا آزادانه حرکت کنند.
سوم: پوشیدن کفش‌های با کفه کلفت مناسب کوهپیمایی و پیاده‌روی با کوله های سنگین است و حتما باید دارای ساق بلند برای محافظت از مچ پا باشد.
چهارم: کفه کفش انعطاف پذیر باشد. ساختار کف پا یک تکه نیست و از ۲۶ استخوان تشکیل شده است پس باید پوششی برایش انتخاب کنید که دچار محدودیت نشود.
و در پایان به یاد داشته باشید که بهترین ورزش برای تقویت عضلات کف پا پیاده‌روی و بازی با پای برهنه است.شاد و سلامت باشید.