ورزش کن و به خودت جایزه بده!

1400/07/12

چکیده

تا حالا فکر کردید چرا با اینکه ما میدانیم بعضی از خوراکی ها مثل خامه، الکل و یا حتی نوشابه برای ما ضرر دارند، اما از خوردنشان لذت می بریم؟ از طرفی چرا اغلب ما آنقدری که راجع به یک دبل چیزبرگر چاق رویاپردازی می کنیم برای اینکه در تمرین بعدی یک کیلومتر بیشتر بدویم، برنامه ریزی نمی کنیم؟

تا حالا فکر کردید چرا با اینکه ما میدانیم بعضی از خوراکی ها مثل خامه، الکل و یا حتی نوشابه برای ما ضرر دارند، اما از خوردنشان لذت می بریم؟ از طرفی چرا اغلب ما آنقدری که راجع به یک دبل چیزبرگر چاق رویاپردازی می کنیم برای اینکه در تمرین بعدی یک کیلومتر بیشتر بدویم، برنامه ریزی نمی کنیم؟ سیستم پاداش مغز بسیار حساب شده و دقیق عادت های زندگی ما را هدایت می کند. این سیستم ما را به سمت محرک های لذت بخش مانند غذا و نوشیدنی های خوشمزه هدایت می کند و ما را از تجربه های دردناک مانند انجام فعالیت های بدنی سخت که نیاز به صرف انرژی و تلاش دارد دور نگه می دارد. با این اوصاف چطور می توان برای مغز ورزش را لذت بخش کرد و همین طور میل به شیرینی و چربی را کنترل کرد؟ ساده است! با تکرار و کنترل پاداش.