هرم غذایی، فانوس سلامتی

1399/09/23

چکیده

هرم غذایی یک ابزار گرافیکی ساده و بسیار کاربردی است. بهتر است، قبل از هرگونه کالری شماری با هدف کاهش یا افزایش وزن تصویر این هرم را در کنار میز غذاخوری خود نصب کنید و تمام وعده های غذایی خود را با این هرم راهنما مقایسه و اصلاح کنید.

هرم غذایی یک ابزار گرافیکی ساده و بسیار کاربردی  است. بهتر است، قبل از هرگونه کالری شماری با هدف کاهش یا افزایش وزن تصویر این هرم را در کنار میز غذاخوری خود نصب کنید و تمام وعده های غذایی خود را با این هرم راهنما مقایسه و اصلاح کنید.