مصرف داروهای مسکن

1400/08/10

چکیده

مصرف خودسرانه داروهای مسکن و شل کننده عضلات مکانیسم آتل طبیعی بدن یعنی همان عضلاتی که مغز با دریافت پیام درد دستور سفت شدن‌شان را داده غیر فعال می‌کند. درد و اسپاسم عضلات به منظور استراحت و کاهش التهاب ناحیه آسیب دیده ایجاد گردیده است. پس اگر مجبور به استفاده از دارو شدید، باید استراحت کامل داشته باشید.

مصرف خودسرانه داروهای مسکن و شل کننده عضلات مکانیسم آتل طبیعی بدن یعنی همان عضلاتی که مغز با دریافت پیام درد دستور سفت شدن‌شان را داده غیر فعال می‌کند. درد و اسپاسم عضلات به منظور استراحت و کاهش التهاب ناحیه آسیب دیده ایجاد گردیده است. پس اگر مجبور به استفاده از دارو شدید، باید استراحت کامل داشته باشید.