محدوده خطر در پرس سینه

1400/11/20

چکیده

احتمالا شما هم درد شانه را هنگام یا بعد از اجرای حرکت پرس سینه تجربه کرده اید در این ویدیو با بررسی ساختار مفصل شانه و حرکت پرس سینه یاد میگیریم تا از ورود به محدوده خطر آسیب خودداری کنیم همان طور که در تصویر، نمای بالای سر را مشاهده می کنید با پایین تر رفتن آرنج از سطح مفصل شانه احتمال آسیب افزایش پیدا میکنه

محدوده خطر در پرس سینه

درود 

احتمالا شما هم درد شانه را هنگام یا بعد از اجرای حرکت پرس سینه تجربه کرده اید. در این ویدیو با بررسی ساختار مفصل شانه و حرکت پرس سینه یاد میگیریم تا از ورود به محدوده خطر آسیب خودداری کنیم. همان طور که در تصویر، نمای بالای سر را مشاهده می کنید با پایین تر رفتن آرنج از سطح مفصل. شانه احتمال آسیب افزایش پیدا میکنه. در تصویر لیگامنت های احاطه کننده کپسول شانه را مشاهده می کنید. این لیگامنت ها ثبات مفصل شانه را تامین می کنند اما، با پایین تر رفتن آرنج از سطح شانه، لیگامنت های قدامی که با رنگ زرد مشخص شدند دچار کشیدگی بیش از حد می شوند،      به خصوص هنگام استفاده از وزنه های سنگین. با پایین بردن آرنج حداکثر کشش را در تارهای عضلانی سینه خواهیم داشت اما این کشش به قیمت وارد کردن فشار بیش از اندازه بر قسمت جلویی کپسول شانه خواهد بود. پیشنهاد می کنم آرنج ها را بیش از حد پایین نبرید به خصوص اگر درد یا خشکی در  مفصل شانه دارید. در ضمن به خاطر داشته باشید باز کردن بیش از حد مفاصل هنگام استفاده از وزنه های سنگین خطر آسیب را تا چندین برابر افزایش خواهد داد.

سپاس از توجه شما