ماساژ ستون فقرات

1399/12/10

چکیده

در صورت وجود خشکی و ضعف در عضلات اطراف ستون فقرات، حرکات نرمشی با وسیله ای ساده و بسیار کاربردی به نام فوم رول به بهبود عملکرد شما در حسین تمرینات کمک خواهد کرد.

ماساژ ستون فقرات

در صورت وجود خشکی و ضعف در عضلات اطراف ستون فقرات، حرکات نرمشی با وسیله ای ساده و بسیار کاربردی به نام فوم رول به بهبود عملکرد شما کمک خواهد کرد.

نکات مهم در اجرا:

1. غلطاندن فوم رول بر روی ناحیه کمر به علت نبود عضلات حجیم در این ناحیه و افزایش بیش از حد قوس کمری می تواند دردناک و آسیب زا باشد.

2. منظور از ناحیه پشت ستون فقرات به لحاظ آناتومیکی از بالای کتف تا پایین دنده ها می باشد. پس فوم رول را به سمت ناحیه گردن و کمر هدایت نکنید.