صدایی که هنگام شکستن قولنج می شنویم

1400/10/06

چکیده

قولنج شکستن به عملی گفته می‌شود که با فشار به مفاصل صدایی شبیه به شکستن می شنویم. قولنج اصطلاحی است که در مورد دردهای مبهم در نواحی مختلف بدن نیز به کار می رود. جالب است بدانیم قولنج شکستن هیچ پشتوانه پزشکی برای درمان ندارد‌. انجام مکرر آن می تواند باعث عادت شود و در صورت خودداری احساس ناخوشایندی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد با تغییر فشار هوا در مفصل، حباب هایی در مایع مفصلی ایجاد و باعث تولید صدا می شود. صدای ایجاد شده نشانه آسیب مفصل یا آرتروز نیست.

قولنج شکستن به عملی گفته می‌شود که با فشار به مفاصل صدایی شبیه به شکستن می شنویم. قولنج اصطلاحی است که در مورد دردهای مبهم در نواحی مختلف بدن نیز به کار می رود. جالب است بدانیم قولنج شکستن هیچ پشتوانه پزشکی برای درمان ندارد‌. انجام مکرر آن می تواند باعث عادت شود و در صورت خودداری احساس ناخوشایندی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد با تغییر فشار هوا در مفصل، حباب هایی در مایع مفصلی ایجاد و باعث تولید صدا می شود. صدای ایجاد شده نشانه آسیب مفصل یا آرتروز نیست.