سلامتی با ارزش تر از تناسب اندام است

1400/08/19

چکیده

برای آمدن به باشگاه جهان آرا می بایست بیش از بیست پله را به پایین بیایید تا وارد محیطی شوید که نور آفتاب به آن راه ندارد اما ما با پرورش گل های طبیعی، هر روز به خودمان و ورزشکاران یاد آور می شویم که، تلاش در مسیر تازگی و طراوت، فرهنگ ماست، حتی اگر گاهی زرد و خمیده شویم با ارزش تر است تا اینکه مصنوعی باشیم و سبز به نظر برسیم.

برای آمدن به باشگاه جهان آرا می بایست بیش از بیست پله را به پایین بیایید تا وارد محیطی شوید که نور آفتاب به آن راه ندارد اما ما با پرورش گل های طبیعی، هر روز به خودمان و ورزشکاران یاد آور می شویم که، تلاش در مسیر تازگی و طراوت، فرهنگ ماست، حتی اگر گاهی زرد و خمیده شویم با ارزش تر است تا اینکه مصنوعی باشیم و سبز به نظر برسیم.
در جهان آرا فروش دارو و مکمل ورزشی به هر نحوی ممنوع است و ما هرگز به مراجعین مان توصیه نمی کنیم که از این محصولات استفاده کنند. سود حاصل از بازار مکمل های ورزشی برکسی پوشیده نیست و در نگاه اول و به خصوص برای کسانی که به کسب و کار ورزشی وارد هستند چنین تصمیمی غیرعقلانی به نظر می رسد. اما ما فکر می کنیم که زیبایی و تناسب اندام برای کسانی که حرفه ای ورزش نمی کنند یک هدف جنبی است و در درجه اول آنچه اهمیت دارد سلامتی و بالا بردن کیفیت زندگی با کمک ورزش است، بنابراین اگر چنین هدفی اصل قرار بگیرد استفاده از هرآنچه که تهدیدی برای سلامتی باشد غیر عقلانی به نظر می رسد.