سرما خوردگی و قانون گردن

1400/11/04

چکیده

سرماخوردگی و قانون گردن هنگام سرماخوردگی معمولن ورزش آخرین چیزی است که به آن فکر خواهیم کرد. زیر فشار و استرس بیماری، این که خودمان هم با فعالیت بدنی سنگین رنج سیستم ایمنی را دو چندان کنیم منطقی نیست.

سرماخوردگی و قانون گردن
هنگام سرماخوردگی معمولن ورزش آخرین چیزی است که به آن فکر خواهیم کرد. زیر فشار و استرس بیماری، این که خودمان هم با فعالیت بدنی سنگین رنج سیستم ایمنی را دو چندان کنیم منطقی نیست.
اما ممکن است فعالیت ورزشی سبک تا متوسط علائم بیماری را کاهش دهد و ذهن ما را برای مبارزه با بیماری شارژ کند. به شرطی که از "قانون گردن" پیروی کنیم. دکتر ریچارد بسر نویسنده کتاب "حقیقت را به من بگو، دکتر" در پاسخ به این سوال که فعالیت ورزشی را در کدام مرحله از بیماری می توانیم شروع کنیم؟ قانون گردن را پیشنهاد می دهد.
اگر علائم شما بالاتر از گردن باشد مانند: عطسه، احساس فشار در سینوس ها و گرفتگی بینی، فعالیت بدنی برای شما خوب خواهد بود.
20 تا 30 دقیقه پیاده روی ممکن است علائم سرماخوردگی را کاهش داده و حتی نفس های عمیق به بازتر شدن سینوس های مسدود شده شما کمک کند. هر زمان احساس خوبی از ادامه فعالیت نداشتید آن را متوقف کنید، روی تنفس تان تمرکز کرده و استراحت کنید. به جای استفاده از وزنه های سنگین از تکرارهای بیشتر و وزنه سبک تر استفاده کنید. تا زمانی که علائم بیماری وجود دارند از انجام تمرینات استقامتی بلند مدت و یا حرکات ورزشی سرعتی و پرتوان پرهیز کنید. مصرف مایعات کافی همراه با املاح و ویتامین مانند انواع آب میوه طبیعی، شیر موز و شیر کاکائو به ریکاوری شما بعد ورزش کمک خواهد کرد.