دراز و نشست ممنوع

1399/06/27

چکیده

دراز و نشست در کوتاه مدت می توانند شکمی عضلانی و بدون چربی داشته باشند! اما در واقعیت انجام تعداد زیادی دراز و نشست نه تنها نتیجه ای ندارد بلکه می تواند موجب آسیب های جدی شود. این ویدیو نشان می دهد که چرا دراز و نشست برای سلامت شما مضر است و اینکه کدام تمرینات می توانند جایگزین مناسبی برای آن باشند.