برای راه رفتن روی طناب زندگی باید تعادل را حفظ کرد.

1401/01/23

چکیده

تولد 110 سالگیش را با لبخندی پر امید به دوربین جشن گرفته بود. وقتی ازش خواستند تا راز طول عمرش را بگه، بدون معطلی گفت: تعادل در همه چیز؛ کار، تفریح – ورزش و غذا. تعادل داشتن در غذا رو از خیلی افراد کهنسال و تندرست شنیدم؛ بی دلیل نیست که‌ تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی از اصول مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی هم است. افرادی که تعادل دارند هم لذت می برند و هم سلامتشان را به خطر نمی اندازند.

برای راه رفتن روی طناب زندگی باید تعادل را حفظ کرد.
تولد 110 سالگیش را با لبخندی پر امید به دوربین جشن گرفته بود. وقتی ازش خواستند تا راز طول عمرش را بگه، بدون معطلی گفت: تعادل در همه چیز؛ کار، تفریح – ورزش و غذا. تعادل داشتن در غذا رو از خیلی افراد کهنسال و تندرست شنیدم؛ بی دلیل نیست که‌ تنوع و تعادل در مصرف مواد غذایی از اصول مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی هم است. افرادی که تعادل دارند هم لذت می برند و هم سلامتشان را به خطر نمی اندازند.