حرفه ای ها با احتیاط مصرف کنند

1399/09/29

چکیده

این روزها یکی از مهم ترین مواردی که می تواند روی ورزشکاران و بدنسازان تاثیر بسیار زیادی داشته باشد، تغذیه مناسب می باشد. مکمل ها بیشترین مواد پروتئینی هستند که ورزشکاران در طول تمرین، قبل و بعد از آن استفاده می کنند. شاید برای خیلی از افراد تا به الان سوال پیش آمده باشد، آیا مکمل های بدنسازی عوارض ندارند؟

این روزها یکی از مهم ترین مواردی که می تواند روی ورزشکاران و بدنسازان تاثیر بسیار زیادی داشته باشد، تغذیه مناسب می باشد. مکمل ها بیشترین مواد پروتئینی هستند که ورزشکاران در طول تمرین، قبل و بعد از آن استفاده می کنند. شاید برای خیلی از افراد تا به الان سوال پیش آمده باشد، آیا مکمل های بدنسازی عوارض ندارند؟