تو با کلمات صحبت می کنی و کودکت با حرکات

1400/10/20

چکیده

حرکت برای کودک امکان تعامل با محیط و پاسخ گویی به محرک های اطراف خود را فراهم می آورد. با استفاده از حرکت آنها به جستجو می پردازند، تجربه می کنند و عجایب بی شماری از زندگی را کشف می نمایند.

حرکت برای کودک امکان تعامل با محیط و پاسخ گویی به محرک های اطراف خود را فراهم می آورد. با استفاده از حرکت آنها به جستجو می پردازند، تجربه می کنند و عجایب بی شماری از زندگی را کشف می نمایند. کودک به کمک حرکت تصورات خود را از دنیای پیرامون، توسعه می بخشد. بزرگسالان مفاهیم و مقاصد خود را به راحتی از طریق کلمات بیان می کنند، در حالی که کودکان از طریق حرکت بهتر می توانند منظور و مفهوم خود را عرضه کنند. معمولا والدین تلاش می نمایند که کودکانشان به سرعت دوره‌ کودکی را پشت سر بگذارند و برای رسیدن به چنین هدفی، حاضرند تمامی ابزارهای آن را تأمین کنند. باید از این تلاش دست برداریم و اجازه دهیم که کودکانمان کودکی را به طور کامل درک کنند.