تنظیمات درست دوچرخه ثابت

1399/04/16

چکیده

شما هم احتمالا در دوران کودکی بدون دلیل، یا برای کشف محله های اطراف و پرسه زدن با رفقا ساعت ها دوچرخه سواری کردید. اگر نه، هرگز برای شروع دیر نیست. دوچرخه سواری تجربه ای لذت بخش و هیجان انگیز است. اما اگر ایمنی بیش از هیجان برایتان اهمیت دارد دوچرخه های ثابت گزینه مطلوب تری هستند. فقط کافیست برای راحتی بیشتر و جلوگیری از آسیب نحوه صحیح تنظیمات استاندارد را یاد بگیرید.

شما هم احتمالا در دوران کودکی بدون دلیل، یا برای کشف محله های اطراف و پرسه زدن با رفقا ساعت ها دوچرخه سواری کردید. اگر نه، هرگز برای شروع دیر نیست. دوچرخه سواری تجربه ای لذت بخش و هیجان انگیز است. اما اگر ایمنی بیش از هیجان برایتان اهمیت دارد دوچرخه های ثابت گزینه مطلوب تری هستند. فقط کافیست برای راحتی بیشتر و جلوگیری از آسیب نحوه صحیح تنظیمات استاندارد را یاد بگیرید.

 

ارتفاع صندلی

بهترین راه برای تنظیم ارتفاع مناسب صندلی این است که، کنار صندلی بایستید پای داخل را تا زاویه 90 درجه بلند کنید و پشت زین را با روی ران تراز کنید. وقتی روی زین نشستید زاویه زانوی شما روی پدال باید حداکثر 145درجه باشد.

 

 

موقعیت افقی صندلی

روی زین بنشینید و دسته های دوچرخه را بگیرید، با فشار پا هر دو رکاب را در یک راستا قرار دهید. کاسه زانوی پای جلو باید درست در بالای پدال قرار گیرد. همچنین اطمینان حاصل کنید که پنجه پا به خوبی روی محور پدال جاگیر شود

 

 

ارتفاع دسته دوچرخه و موقعیت آن در محور افقی

ارتفاع دسته دوچرخه باید تقریبا هم راستای با صندلی باشد. فقط اگر احساس ناراحتی و درد در کمرتان دارید کمی بالاتر قرار میگیرد. بیشتر دوچرخه های ثابت امکان تنظیم دسته در محور افقی را دارند. این امکان به شما کمک می کند تا بالا تنه خود را در وضعیت راحت تری حفظ کنید. مطابق تصویر به آرنجتان زاویه جزیی بدهید. دقت کنید هنگام تمرین سرشانه و دست هایتان را منقبض نکنید و به راحتی پدال بزنید.