تمرینات ایروبیک (هوازی) یعنی چه؟

1399/06/27

چکیده

تمرینات هوازی باعث قوی تر شدن عضله قلب می شود. تمرینات مداوم، تکراری و ریتمیک که گروه های بزرگ عضلات را در شدتی بسیار پایین تا سنگین درگیر می کنند. مانند: دوچرخه سواری، راه رفتن یا دویدن، کوهنوردی، شنا و ...

تمرینات ایروبیک (هوازی) یعنی چه؟

تمرینات هوازی باعث قوی­تر شدن عضله قلب می­شود. تمرینات مداوم، تکراری و ریتمیک که گروه­های بزرگ عضلات را در شدتی بسیار پایین تا سنگین درگیر می­کنند. مانند: دوچرخه سواری، راه رفتن یا دویدن، کوهنوردی، شنا و ...