تست تعادل ایستاده

1399/07/29

چکیده

در جوانی تعادلت رو حفظ کن تا در پیری سقوط نکنی

بر اثر سالمندی، تحلیل رفتن، یکی از میهمانان اصلی بافت‌‌های بدن است. در عموم تصور می‌شود این موضوع، ناشی از کم تحرکی است تا روند سالمندی. یکی از مهم‌ترین عوامل کم تحرکی در این دوران ترس از دست دادن تعادل و سقوط در حین انجام فعالیت بدنی است.
نگران نباشید!
خوشبختانه مهارت تعادل با تمرین قابل بهبود است. اما، بهتر است قبل از شروع تمرینات با یک آزمون ساده تعادل خود را ارزیابی کنید.
در پست‌های آینده توضیح خواهیم داد که چه تمریناتی تعادل شما را افزایش خواهد داد.
لطفا اگر سوال یا پیشنهادی دارید در دایرکت مطرح کنید. ما با کمال میل پاسخگو خواهیم بود.