به زانوهایت قدرت بده

1399/08/14

چکیده

میخواهیم به شما یاد بدیم که بدون تجهیزات و تنها با تکیه دادن به دیوار زانو هایتان را قوی کنید. حرکت وال سیت برای افرادی که دردهای مزمن کمر و زانو دارند هم بسیار مفید خواهد بود. چرا که با انقباض ایزومتریک عضلات چهار سر ران با کمترین استرس به مفصل زانو میتونید پاهاتون رو قوی کنید