بررسی حرکت DIP

1400/11/09

چکیده

در این پست قصد داریم شیوه درست انجام حرکت دیپ، عضلات درگیر و انواع آن را بررسی کنیم. درشروع حرکت آرنج ها صاف و پاشنه هر دو پا روی زمین باشد. مفصل لگن رو با خم کردن آرنج ها به سمت زمین می بریم. این حرکت برای تقویت عضلات سینه ای، دلتوئید قدامی و پشت بازو هستند. در هنگام باز شدن مفصل آرنج عضله پشت بازو، و با نزدیک کردن استخوان بازو به تنه عضلات سینه ای بزرگ و دلتوئید قدامی منقبض می شوند.

در این پست قصد داریم شیوه درست انجام حرکت دیپ، عضلات درگیر و انواع آن را بررسی کنیم.
درشروع حرکت آرنج ها صاف و پاشنه هر دو پا روی زمین باشد. مفصل لگن رو با خم کردن آرنج ها به سمت زمین می بریم. این حرکت برای تقویت عضلات سینه ای، دلتوئید قدامی و پشت بازو هستند.
در هنگام باز شدن مفصل آرنج عضله پشت بازو، و با نزدیک کردن استخوان بازو به تنه عضلات سینه ای بزرگ و دلتوئید قدامی منقبض می شوند.
این حرکت به دو شیوه ای که مشاهده می کنید قابل اجراست. در الگوی حرکتی سمت چپ عضله هدف پشت بازو های ماست، به وضعیت قرارگیری مچ دست نسبت به مفصل سرشانه دقت کنید، سرشانه در محور عمودی و بالای مچ دست حرکت می کند.
اما درتصویر سمت راست، تنه علاوه بر محور عمودی با یک شیب ملایم به سمت جلو حرکت می کند و مچ های دست در پشت تنه قرار می گیرند. در این الگوی حرکتی عضلات دلتوئید سرشانه و سینه ای فشار بیشتری را تحمل می کنند و پشت بازو، عضله کمکی محسوب می شود.
انجام این حرکت بر روی نیمکت هم معمول است. اما، توجه داشته باشید که این الگوی حرکتی باعث حرکت بیشتر تنه به سمت جلو و باز شدن بیش از حد مفصل سرشانه می شود. پس، بهتره اگر انعطاف پایین، آسیب و یا هر مشکل دیگه ای در ناحیه سرشانه دارید، این حرکت رو با میله های موازی انجام بدید.
سپاس از توجه شما