بخند، عشق بورز، ورزش کن

1400/11/06

چکیده

سلامت مغز به طور قابل توجهی تحت تأثیر سبک زندگی ماست. سبک زندگی نشان دهنده ی روش زندگی، رفتار ها، عادت ها و نگرش هایی است که هر یک از ما برای خود انتخاب می کنیم. امروزه تلاش برای اصلاح و بهبود سبک زندگی دغدغه بسیاری از افراد است. زیرا سبک زندگی سالم، به اندازه ای چشم گیر اثر استرس های محیطی(مانند آلودگی هوا )،

سلامت مغز به طور قابل توجهی تحت تأثیر سبک زندگی ماست. سبک زندگی نشان دهنده ی روش زندگی، رفتار ها، عادت ها و نگرش هایی است که هر یک از ما برای خود انتخاب می کنیم. امروزه تلاش برای اصلاح و بهبود سبک زندگی دغدغه بسیاری از افراد است. زیرا سبک زندگی سالم، به اندازه ای چشم گیر اثر استرس های محیطی(مانند آلودگی هوا )، روانی( مانند افکار منفی ) و جسمی( مانند دردهای مزمن ) را که ممکن است در طول روز با آن ها مواجه شویم، کاهش می‌دهد. گنجاندن رفتارهای سالم در برنامه روزمره، در رسیدن به این هدف به ما کمک می کند. برای شروع، حداقل یک مورد از موارد زیر را انتخاب کنید و از همین امروز برای تحقق آن تلاش کنید.