بازتوانی مفصل شانه

1400/08/08

چکیده

در این پست یک سری تمرینات ساده برای بازتوانی و افزایش قدرت عضلات سرشانه با استفاده از کمترین تجهیزات آموزش می دهیم.

در این پست یک سری تمرینات ساده برای بازتوانی و افزایش قدرت عضلات سرشانه با استفاده از کمترین تجهیزات آموزش می دهیم. انجام روزانه این حرکات به ورزشکارانی که به دلیل التهاب تاندون عضله دو سربازویی دچار دردهای مزمن در ناحیه سرشانه هستند را توصیه می کنیم. تمام چیزی که لازم دارید یک وزنه یک تا پنج کیلویی و یک نیمکت شیب دار است. اگر دمبل و نیمکت شیب دار در دسترس ندارید با استفاده از یک بطری آب یک و نیم لیتری و روی چهارپایه حرکات را انجام دهید. روی چهارپایه به حالت دمر دراز بکشید و یک بالش بین سینه و چهارپایه قرار دهید. هر حرکت را سه ست 15 تا 20 تایی با توجه به توانایی و وزنه انتخابی تکرار کنید.