اندازه گیری نسبت دور کمر به باسن (شاخص WHR)

1399/06/27

چکیده

یکی از اندازه گیری های مفید برای تشخیص اضافه وزن استفاده از این شاخص است و برخلاف شاخص توده بدنی (BMI)، مقدار چربی ذخیره بر روی کمر، مفصل ران و باسن را تعیین می کند. مقدار این نوع چربی ها شاخص مناسبی برای تعیین میزان ریسک بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و سایر بیماری های مرتبط با اضافه وزن است و به صورت گسترده توسط پزشکان استفاده می شود.

اندازه گیری نسبت دور کمر به باسن (شاخص WHR)

یکی از اندازه­گیری­های مفید برای تشخیص اضافه وزن استفاده از این شاخص است و برخلاف شاخص توده بدنی (BMI)، مقدار چربی ذخیره بر روی کمر، مفصل ران و باسن را تعیین می­کند. مقدار این نوع چربی­ها شاخص مناسبی برای تعیین میزان ریسک بیماری­های قلبی و عروقی، دیابت و سایر بیماری­های مرتبط با اضافه وزن است و به صورت گسترده توسط پزشکان استفاده می­شود.

برای دیدن دستورالعمل و چگونگی محاسبه این پست را ورق بزنید.

  1. اندازه گیری دور کمر

در حالت ایستاده، درحالیکه به آرامی نفستان را بیرون می­دهید (شکمتان را منقبض نکنید) با متر دور شکم (در قسمت بالای ناف) را اندازه بگیرید.

  1. بزرگ­ترین قسمت باسن خود را پیدا کنید و اندازه دور آن را بگیرید.
  2. سپس اندازه دور کمر به دور باسن را تقسیم کنید. مثلا اگر دور کمر شما 91 است و دور باسن  111  شاخص WHR شما برابر با 0.81 خواهد بود.

جدول  میزان ریسک مرتبط با  شاخص WHR:

 

زنان

مردان

محدوده سالم

کمتر از 0.80

کمتر از 0.90

خط مرز

0.80 تا 0.85

0.9 تا 1.0

ناسالم

بالاتر از 0.85

بالاتر از 1.0