انتخاب مربی ورزشی

1400/08/15

چکیده

احتمالا شما هم همیشه نسبت به هرگونه مشاوره ی تخصصی که می گیرید حساسیت نشان می دهید.در انتخاب مربی ورزشی یک نقطه شروع عالی و مناسب می تواند ارزیابی سطح تحصیلات و تجربه مربی شما باشد. همچنین

احتمالا شما هم همیشه نسبت به هرگونه مشاوره ی تخصصی که می گیرید حساسیت نشان می دهید.در انتخاب مربی ورزشی یک نقطه شروع عالی و مناسب می تواند ارزیابی سطح تحصیلات و تجربه مربی شما باشد. همچنین
به شما پیشنهاد می کنیم برای ارزیابی بهتر به نوع رابطه مربی تازه تان با دیگر شاگردانش توجه کنید. به میزانی که در این رابطه اعتماد به نفس بیشتر و عملکرد بهتری ببینید نشان دهنده کیفیت بالاتر نتیجه ای است که می توانید از آن فرد انتظار داشته باشید.
مربی شما باید قادر باشد که حتی در طول یک جلسه تمرینی حداقل برخی از ضعف های بنیادی الگوی حرکتی شما را شناسایی کند. دقت کنید که پاسخ های کلی نظیر " شما باید وزن کم کنید" و یا " باید فرم بدن تان را تغییر دهید" به هیچ وجه کافی و قابل قبول نیستند. هر چه باشد برای دانستن این موارد شما اصلا نیازی به یک فرد حرفه ای ندارید و خودتان به خوبی به آن ها آگاه هستید.