افزایش انرژی قبل از ورزش

1399/11/25

چکیده

یکی از سوالات بسیاری از ورزشکاران این است که قبل از فعالیت ورزشی چه غذایی بخوریم تا انرژی و توان بیشتری داشته باشیم؟ اما سوال درست تر این است که قبل از فعالیت ورزشی چه زمانی غذا بخوریم تا با افت قند و فشار خون مواجه نشویم.

افزایش انرژی قبل از ورزش

 

یکی از سوالات بسیاری از ورزشکاران این است که قبل از فعالیت ورزشی چه غذایی بخوریم تا انرژی و توان بیشتری داشته باشیم؟ اما سوال درست تر این است که قبل از فعالیت ورزشی چه زمانی غذا بخوریم تا با افت قند و فشار خون مواجه نشویم.