اختلال خوردن، نوک کوه یخ

1401/01/16

چکیده

حدود 30 میلیون نفر در آمریکا تحت تاثیر عوارض گوناگون اختلال خوردن هستند و سالانه حدود 10 هزار نفر جان خود را بابت آن از دست می دهند. اما این اختلال چگونه ایجاد می شود؟ پاسخ به این سوال مثل این است که بخواهیم علت افسردگی را بدانیم. خیلی پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. عواملی مانند تروما، ژنتیک، تصویر بدن، فشار اجتماعی و اختلال خوردن دراوایل کودکی یا ترکیبی از تمام این ها می تواند موجب اختلال خوردن شود. اما آنچه قطعی ست تاثیر نامطلوب آن بر سلامت جسم و ذهن ما در هر سنی است.

اختلال خوردن، نوک کوه یخ
حدود 30 میلیون نفر در آمریکا تحت تاثیر عوارض گوناگون اختلال خوردن هستند و سالانه حدود 10 هزار نفر جان خود را بابت آن از دست می دهند. اما این اختلال چگونه ایجاد می شود؟
پاسخ به این سوال مثل این است که بخواهیم علت افسردگی را بدانیم. خیلی پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. عواملی مانند تروما، ژنتیک، تصویر بدن، فشار اجتماعی و اختلال خوردن دراوایل کودکی یا ترکیبی از تمام این ها می تواند موجب اختلال خوردن شود. اما آنچه قطعی ست تاثیر نامطلوب آن بر سلامت جسم و ذهن ما در هر سنی است.
اولین قدم، درک وضعیت و حمایت عاطفی از فرد دچار اختلال است. به هیچ وجه او را سرزنش نکنید و به او احساس شرم ندهید. بهتر است نشانه های اختلال خوردن را بشناسید و درباره وزن بدن، اصول تغذیه و ورزش از منابع معتبر و افراد متخصص آگاهی کسب کنید. در مواجه با فردی که دچار اختلال خوردن است از توصیه های ساده انگارانه ای مانند " فقط بخور" یا "کمتر بخور" خودداری کنید.
در نهایت، شما فقط نوک کوه یخ را می بینید. مشکلاتی مانند: افسردگی، اضطراب، تروما و ناامنی ها در زیر آب قرار دارند.