فرم درخواست برنامه تمرین
دریافت برنامه ورزشی

جهت دریافت برنامه تمرین ورزشی آنلاین از فرم زیر استفاده کنید:

* نام و نام خانوادگی:
* جنسیت:
* سن:
رشته تحصیلی و میزان تحصیلات:
* شماره تماس:
* پست الکترونیکی:
آدرس:
* عارضه قلبی دارید؟ (فعالت تحت نظر پزشک):
* هنگام فعالیت بدنی احساس درد سینه دارید؟
* ماه قبل بدون فعالت احساس درد سینه داشتید؟
* با سرگیجه تعادل ازدست دادید؟ سابقه بیهوشی؟
* ناراحتی مفصلی یا استخوانی دارید؟
* داروی فشار خون یا عارضه قلبی مصرف میکنید؟
* دلیلی دارید که نباید فعالیت بدنی داشته باشید؟
در صورت جواب مثبت به سوال قبل، توضیح دهید:
قد:
وزن (صبح در حالت ناشتا):
دور کمر (دو انگشت بالاتر از ناف):
دور باسن (بزرگترین محیط باسن):
درصد چربی (درصورت اطلاع):
فایل مربوط به ترکیب بدن یا بادی کامپوزیشن:
انتخاب تصویر
چهار عکس در چهار جهت:
انتخاب تصویر
عکس از جهت دوم:
انتخاب تصویر
عکس از جهت سوم:
انتخاب تصویر
عکس از جهت چهارم:
انتخاب تصویر
مشکل اسکلتی عضلانی یا مفصلی؟ (کمر درد، زانو):
بیماری های مزمن (دیابت، فشارخون و...):
* آیا درحال حاضر ورزش منظم انجام می دهید؟
چه مدت تمرین داشتید؟ خلاصه تمرین را بنویسید
هدف برنامه ورزشی؟ (وزن، آمادگی جسمانی):
* شماره کارت جهت واریز:

6219861044367505 بانک سامان بنام عذرا بلندین

* شماره پیگیری فیش واریزی:
* چهر رقم آخر شماره کارتتان: